کابل رله اشنایدر سپم (SEPAM) مدل یو اس بی (USB)

این کابل از یک طرف دارای پورت USB جهت اتصال به کامپیوتر و از طرف دیگر آن دارای پورت mini…

100,000 تومان

کابل رله های زیمنس، ومپ و ge مدل USB

این کابل از هر دو طرف دارای پورت USB می باشد که یک طرف جهت اتصال به کامپیوتر و طرف…

100,000 تومان

آموزش نقشه خوانی پست فشارقوی (تابلوهای کنترل، حفاظت و AVR پست 63/20KV)

بدون امتیاز 0 رای
795,000 تومان

آموزش نقشه خوانی پست فشارقوی (تابلوهای کنترل، حفاظت و AVR پست 63/20KV) دانلود فهرست

795,000 تومان

آموزش نقشه خوانی تابلوهای باطری شارژر و UPS

بدون امتیاز 0 رای
795,000 تومان

آموزش نقشه خوانی تابلوهای باطری شارژر و UPS دانلود فهرست

795,000 تومان

آموزش رله و حفاظت (رله زیمنس)

بدون امتیاز 0 رای
795,000 تومان

آموزش رله و حفاظت (رله زیمنس) دانلود فهرست سرفصل های دوره فصل اول آموزش فانکشن های حفاظتی رله ها فصل…

795,000 تومان

آموزش نقشه خوانی تابلو های برق صنعتی LV و MV

بدون امتیاز 0 رای
795,000 تومان

آموزش نقشه خوانی تابلو های برق صنعتی LV و MV دانلود فهرست

795,000 تومان

کابل رله زیمنس (SIEMENS) مدل سریال (RS232-COM)

این کابل از هر دو طرف دارای پورت RS232 می باشد که یک طرف جهت اتصال به کامپیوتر و طرف…

900,000 تومان

کابل رله اشنایدر سپم (SEPAM) مدل سریال (RS232-COM)

این کابل از یک طرف دارای پورت RS232 جهت اتصال به کامپیوتر و از طرف دیگر آن دارای پورت PS2…

900,000 تومان