کابل رله مایکوم (MICOM) مدل سریال (RS232-COM)

این کابل از یک طرف دارای پورت RS232 و طرف دیگر دارای پورت USB می باشد که پورت USB جهت…

900,000 تومان

کابل رله ومپ (VAMP) مدل سریال (RS232-COM)

این کابل از هر دو طرف دارای پورت RS232 می باشد که یک طرف جهت اتصال به کامپیوتر و طرف…

900,000 تومان

کابل رله جی ای (GE) مدل سریال (RS232-COM)

این کابل از یک طرف دارای پورت RS232 و طرف دیگر دارای پورت USB می باشد که پورت USB جهت…

900,000 تومان

مبدل USB به COM یا USB/RS232 رله های حفاظتی

کامپیوتر و لپ تاپ های جدید دارای پورت RS232 نیستند و برای اتصال به رله به جز کابل رله مربوطه…

900,000 تومان

آموزش جامع نرم افزار رله مایکوم (Easergy studio)

بدون امتیاز 0 رای
999,000 تومان

آموزش جامع نرم افزار رله مایکوم (Easergy studio) دانلود فهرست دانلود رایگان نرم افزار رله مایکوم

999,000 تومان

آموزش جامع نرم افزار رله ومپ (VAMPSET)

بدون امتیاز 0 رای
999,000 تومان

آموزش جامع نرم افزار رله ومپ (VAMPSET) دانلود فهرست دانلود رایگان نرم افزار رله ومپ

999,000 تومان

آموزش تست تئوری رله های حفاظتی

بدون امتیاز 0 رای
999,000 تومان

آموزش تست تئوری رله های حفاظتی دانلود فهرست

999,000 تومان

آموزش جامع نرم افزار رله زیمنس (دیگزی-DIGSI4)

بدون امتیاز 0 رای
1,490,000 تومان

آموزش جامع نرم افزار رله زیمنس (دیگزی-DIGSI4) دانلود فهرست دانلود رایگان نرم افزار DIGSI4

1,490,000 تومان