کابل مبدل USB به COM یا USB/RS232 رله های حفاظتی

لپ تاپ های جدید دارای پورت RS232 نیستند و برای اتصال به رله به جز کابل رله مربوطه باید از…

690,000 تومان