آموزش نقشه خوانی پست فشارقوی (تابلوهای کنترل، حفاظت و AVR پست 63/20KV)

بدون امتیاز 0 رای
990,000 تومان

آموزش نقشه خوانی پست فشارقوی (تابلوهای کنترل، حفاظت و AVR پست 63/20KV) دانلود فهرست

990,000 تومان

آموزش نقشه خوانی تابلوهای باطری شارژر و UPS

بدون امتیاز 0 رای
990,000 تومان

آموزش نقشه خوانی تابلوهای باطری شارژر و UPS دانلود فهرست

990,000 تومان

آموزش مبانی رله و حفاظت

بدون امتیاز 0 رای
990,000 تومان

آموزش مبانی رله و حفاظت دانلود فهرست سرفصل های دوره فصل اول آموزش فانکشن های حفاظتی رله ها فصل دوم…

990,000 تومان

آموزش تست تئوری رله های حفاظتی

بدون امتیاز 0 رای
990,000 تومان

آموزش تست تئوری رله های حفاظتی دانلود فهرست

990,000 تومان

آموزش نقشه خوانی تابلو های برق صنعتی LV و MV

بدون امتیاز 0 رای
990,000 تومان

آموزش نقشه خوانی تابلو های برق صنعتی LV و MV دانلود فهرست

990,000 تومان

آموزش جامع نرم افزار رله زیمنس (دیگزی-DIGSI4)

بدون امتیاز 0 رای
1,990,000 تومان

آموزش جامع نرم افزار رله زیمنس (دیگزی-DIGSI4) دانلود فهرست دانلود رایگان نرم افزار DIGSI4

1,990,000 تومان

آموزش جامع نرم افزار های رله اشنایدر (SEPAM)

بدون امتیاز 0 رای
1,990,000 تومان

آموزش جامع نرم افزار های رله اشنایدر (SEPAM) دانلود فهرست دانلود رایگان نرم افزار رله اشنایدر سپم

1,990,000 تومان

آموزش جامع نرم افزار رله مایکوم (Easergy studio)

بدون امتیاز 0 رای
1,990,000 تومان

آموزش جامع نرم افزار رله مایکوم (Easergy studio) دانلود فهرست دانلود رایگان نرم افزار رله مایکوم

1,990,000 تومان