آموزش نقشه خوانی پست فشارقوی (تابلوهای کنترل، حفاظت و AVR پست 63/20KV)

بدون امتیاز 0 رای
795,000 تومان

آموزش نقشه خوانی پست فشارقوی (تابلوهای کنترل، حفاظت و AVR پست 63/20KV) دانلود فهرست

795,000 تومان

آموزش نقشه خوانی تابلوهای باطری شارژر و UPS

بدون امتیاز 0 رای
795,000 تومان

آموزش نقشه خوانی تابلوهای باطری شارژر و UPS دانلود فهرست

795,000 تومان

آموزش مبانی رله و حفاظت

بدون امتیاز 0 رای
795,000 تومان

آموزش رله و حفاظت (رله زیمنس) دانلود فهرست سرفصل های دوره فصل اول آموزش فانکشن های حفاظتی رله ها فصل…

795,000 تومان

آموزش نقشه خوانی تابلو های برق صنعتی LV و MV

بدون امتیاز 0 رای
795,000 تومان

آموزش نقشه خوانی تابلو های برق صنعتی LV و MV دانلود فهرست

795,000 تومان

آموزش جامع نرم افزار رله ومپ (VAMPSET)

بدون امتیاز 0 رای
999,000 تومان

آموزش جامع نرم افزار رله ومپ (VAMPSET) دانلود فهرست دانلود رایگان نرم افزار رله ومپ

999,000 تومان

آموزش تست تئوری رله های حفاظتی

بدون امتیاز 0 رای
999,000 تومان

آموزش تست تئوری رله های حفاظتی دانلود فهرست

999,000 تومان

آموزش جامع نرم افزار رله زیمنس (دیگزی-DIGSI4)

بدون امتیاز 0 رای
1,490,000 تومان

آموزش جامع نرم افزار رله زیمنس (دیگزی-DIGSI4) دانلود فهرست دانلود رایگان نرم افزار DIGSI4

1,490,000 تومان

آموزش جامع نرم افزار های رله اشنایدر (SEPAM)

بدون امتیاز 0 رای
1,490,000 تومان

آموزش جامع نرم افزار های رله اشنایدر (SEPAM) دانلود فهرست دانلود رایگان نرم افزار رله اشنایدر سپم

1,490,000 تومان