بسته آموزش نقشه خوانی تابلوهای برق صنعتی LV و MV زیمنس (Sivacon , Simoprime)
75،000 تومان خرید
پکیج آموزش جامع نرم افزارهای رله SEPAM
190،000 تومان خرید
بسته آموزش نرم افزار SFT2841
125,000 تومان خرید
بسته آموزش نرم افزار SFT2885
70,000 تومان خرید
بسته آموزش نرم افزار SFT2826
50,000 تومان خرید