بسته آموزش رله و حفاظت (رله زیمنس)
70000 تومان خرید
بسته آموزش نقشه خوانی تابلوهای برق صنعتی LV و MV زیمنس (Sivacon , Simoprime)
60،000 تومان خرید
پکیج آموزش جامع نرم افزارهای رله SEPAM
150،000 تومان خرید