47%
تخفیف

آموزش تست تئوری رله های حفاظتی

بدون امتیاز 0 رای
320,000 تومان

آموزش تست تئوری رله های حفاظتی دانلود فهرست

320,000 تومان
46%
تخفیف

آموزش تست عملی رله های حفاظتی با دستگاه امیکرون

بدون امتیاز 0 رای
540,000 تومان

آموزش تست عملی رله های حفاظتی با دستگاه امیکرون دانلود فهرست

540,000 تومان
46%
تخفیف

آموزش تست عملی و تئوری تجهیزات پست برق

بدون امتیاز 0 رای
540,000 تومان

آموزش تست عملی و تئوری تجهیزات پست برق دانلود فهرست

540,000 تومان
46%
تخفیف

آموزش جامع نرم افزار رله زیمنس (دیگزی-DIGSI4)

بدون امتیاز 0 رای
540,000 تومان

آموزش جامع نرم افزار رله زیمنس (دیگزی-DIGSI4) دانلود فهرست دانلود رایگان نرم افزار DIGSI4

540,000 تومان
46%
تخفیف

آموزش جامع نرم افزار رله مایکوم (Easergy studio)

بدون امتیاز 0 رای
540,000 تومان

آموزش جامع نرم افزار رله مایکوم (Easergy studio) دانلود فهرست دانلود رایگان نرم افزار رله مایکوم

540,000 تومان
46%
تخفیف

آموزش جامع نرم افزار رله ومپ (VAMPSET)

بدون امتیاز 0 رای
540,000 تومان

آموزش جامع نرم افزار رله ومپ (VAMPSET) دانلود فهرست دانلود رایگان نرم افزار رله ومپ

540,000 تومان
46%
تخفیف

آموزش جامع نرم افزار های رله اشنایدر (SEPAM)

بدون امتیاز 0 رای
540,000 تومان

آموزش جامع نرم افزار های رله اشنایدر (SEPAM) دانلود فهرست دانلود رایگان نرم افزار رله اشنایدر سپم

540,000 تومان
45%
تخفیف

آموزش رله و حفاظت (رله زیمنس)

بدون امتیاز 0 رای
270,000 تومان

آموزش رله و حفاظت (رله زیمنس) دانلود فهرست

270,000 تومان