تالار گفتگو

« بازگشت به معرفی شرکتها

استفاده از دانش و مهارت خود برای کار داوطلبانه

ترکیب دیدها نمایش مسطح نمایش درختی
موضوعات [ قبلی | بعدی ]
[font="iran yekan", sans-serif]کار خیر فقط مالی نیست؛ افراد نیازمند زیادی در جامعه هستند که نیاز به حمایت‌های عاطفی، آموزش، نگهداری و… دارند.[font="iran yekan", sans-serif]
[font="iran yekan", sans-serif]با شرکت در خیریه‌ها و با انجام کار داوطلبانه با صرف اندکی زمان و استفاده از توانایی‌هایی که دارید با کار داوطلبانه در تهران می‌توانید کمک حال
نیازمندان باشید و دلی را شاد کنید.
[font="iran yekan", sans-serif]هر فردی از دکتر، مهندس، گرافیست، عکاس، دانشجو گرفته تا دانش آموزها و افراد توانمند دیگر جامعه می‌توانند در این کار خیر سهیم باشند.