نمایندگی های فروش
مجتبی روزدار زاده
مرتضی زرمحمدی
مسعود روشنی
چگونه آموزش ها را فعالسازی کنیم؟
آیا فیلم های آموزشی بر روی موبایل اجرا میشوند؟
آموزش ها با چه فرمتی هستند؟
در صورت تعویض ویندوز چگونه مجددا آموزش ها را فعال کنیم؟
هر آموزش بر روی چند سیستم فعال میشود؟
خازن ها در پست های برق
آموزش نرم افزار رله ومپ (VAMPSET)
185,000 تومان
پکیج همه محصولات آموزشی
680،000 تومان
تخفیف 20درصدی محصولات آموزشی روژبین ویژه ماه مبارک رمضان
حضور گروه آموزشی روژبین در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران(4 الی 14 اردیبهشت)
ولتاژ های خطرناک پست‌های فشار قوی (شش ولتاژ)
دستورالعمل بازدید ، نگهداری و تعمیرات پست فشارمتوسط هوایی
دستورالعمل سرویس و نگهداری پست 20کیلوولت
دستورالعمل نحوه محاسبه تنظیم رله های حفاظتی
ایین نامه ی ایمنی
دستورالعمل تحویل وتحول سیستم اتوماسیون پست