تست های مربوط به فیدر ۲۰کیلو(قسمت سوم)
پست های برق سیار(mobile substations)
تست های مربوط به فیدر ۲۰کیلو ولت(قسمت دوم)
تست های مربوط به فیدر ۲۰کیلوولت(قسمت اول)
پکیج همه محصولات آموزشی
299،000 تومان
مانیتورینگ ترانسفورماتور(ادامه)
آموزش نرم افزارهای رله SEPAM
190،000 تومان
آموزش نقشه خوانی تابلو های برق صنعتی LV و MV زیمنس
75،000 تومان
آموزش رله و حفاظت (رله زیمنس)
85،000 تومان
مبدل USB به COM یا USB/RS232 رله های GE , MICOM , VAMP , SIEMENS , SEPAM و ABB
100،000 تومان
دانلود اپلیکیشن روژبین
نقشه خوانی برق
رایگان دانلود
عنوان خبر تستی خبرنامه
نقشه نصب اتاق باطری پست برق 63/20KV
رایگان دانلود
نمایندگی های فروش