بسته آموزش نقشه خوانی تابلوهای برق صنعتی LV و MV زیمنس (Sivacon , Simoprime)
60،000 تومان