کلیدهای قدرت(2)

کلیدهای قدرت(2)


اجزاء اصلی يك كليد قدرت 

 به طور كلي كليدهاي قدرت از دو قسمت تشكيل مي‌شوند:

1ـ محفظه قطع: محفظه‌اي است كه محل قطع و وصل جريان مي‌باشد و كنتاكت‌هاي ثابت و متحرك در آن قرار دارند.

2ـ مكانيزم عملكرد: شامل مكانيزم‌هاي عملكرد نوع فنري، نوع هواي فشرده و نوع هيدروليكي مي‌باشد.

 

علت وجود هيتر در سلول ديژنكتور 20 كيلو ولت 

الف) براي حركت روان‌تر قطعات نسبت به يكديگر و در نتيجه سهولت عملكرد ديژنكتور

ب) براي از بين بردن رطوبت موجود در فيدر و جلوگيري از نفوذ آن در روغن ديژنكتور.

 

تست ميگر

 براي تعيين مقاومت عايقي ديژينكتور آزمايش تست ميگر بر روي آن انجام مي‌شود.

 

 تايمينگ تست

 براي اندازه‌گيري زمان قطع و وصل بريكر تست  تايمينگ روي آن انجام مي‌شود.

 

پارامترهای مهم برای انتخاب كليد قدرت

 الف) ولتاژ نامي كليد؛

ب) جريان نامي؛

ج) قدرت نامي قطع كليد؛

د) نوع فرمان وصل كليد (دستي، الكتريكي و يا كمپرسي)؛

هـ) نوع قطع كننده اتوماتيك؛

و) طريقه نصب كليد (كشويي ـ ثابت)؛

ز) براي نصب در شبكه آزاد يا شبكه سرپوشيده.

 

شرط قطع مدار توسط ديژنكتور

 ديژنكتور مي‌تواند در صورت بروز عيب و جريان اتصال كوتاه در حداقل زمان ممكن مدار را قطع كند.

 

 برش جريان در بريكرها 

وقتي بريكر را در حالت معمولي قطع مي‌نماييم جريان در حالت غير صفر بريده مي‌شود كه به آن برش جريان مي‌گوييم. برش جريان باعث اضافه ولتاژهاي شديد در شبكه مي‌شود.

آدرس کوتاه :