کاتالوگ LTMR27PBD

کاتالوگ LTMR27PBD


دانلود
  

این تجهیز در فیدر های MCC بجای بیمتال بکار میرود و برای کنترل موتور استفاده میشود . 

 نرم افزارSomove برای تنظیم و پیکربندی تجهیز کنترل موتور اشنایدر ( LTMR) استفاده میشود .

LTMR مذکور دارای ولتاژ 24VDC و27 آمپر میباشد .

آدرس کوتاه :