کابل فشارقوی(2)

کابل فشارقوی(2)


عايق به كار رفته در كابل‌هاي خشك 

عايق XLPE (پلي اتيلن كراس لينك شده)

 

 آزمايش های روي كابل روغني 

الف) آزمايش هوا (اشباع روغن)              ب) آزمايش نشست                 ج) آزمايش فلو

 

تعریف خستگي كابل 

خستگي كابل يعني اينكه عايق (كاغذ ـ روغن) و نيز خود روغن كابل به مرور زمان مقداري از قدرت عايقي خود را از دست داده و در نتيجه بايد بار كمتري از كابل كشيد.

 

سركابل 

سركابل يكي از تجهيزات كابل‌ها بوده كه وظيفه آن برقراري ارتباط بين  هادي كابل و ديگر تجهيزات مي‌باشد. سركابل پس از برقراري ارتباط هادي كابل به قسمت‌هاي برقدار شبكه وظيفه ايزولاسيون هادي را در محل اتصال به عهده دارد.

 

 آلارم افت فشار روغن در كابلهاي روغني

آلارم افت فشار روغن نشانه اين است كه روغن از كابل نشت نموده و باعث كاهش فشار روغن گرديده است. در صورتي كه فشار روغن كابل پايين‌تر از حد نرمال باشد و از كابل بهره‌برداري گردد، منجر به تركيدگي كابل يا مفصل خواهد شد.

آدرس کوتاه :