کابل رله ومپ (VAMP) مدل سریال (RS232-COM)

کابل رله ومپ (VAMP) مدل سریال (RS232-COM)


کد محصول: 20103001     وضعیت:  موجود
  

این کابل از هر دو طرف دارای پورت RS232 می باشد که یک طرف جهت اتصال به کامپیوتر و طرف دیگر آن برای اتصال به رله استفاده می شود و مناسب آن دسته از رله های VAMP می باشد که پورت RS232 دارند . طول این کابل 2 متر می باشد .