کابل رله های SIEMENS ، VAMP ، GE مدل USB

کابل رله های SIEMENS ، VAMP ، GE مدل USB


کد محصول: 20102002     وضعیت:  موجود
  

این کابل از هر دو طرف دارای پورت USB می باشد که یک طرف جهت اتصال به کامپیوتر و طرف دیگر آن برای اتصال به رله استفاده می شود و مناسب آن دسته از رله های SIEMENS ، VAMP و GE می باشد که پورتUSB دارند . طول این کابل 2 متر می باشد . 

آدرس کوتاه :