کابل رله های GE و SIEMENS مدل اترنت (Ethernet)

کابل رله های GE و SIEMENS مدل اترنت (Ethernet)


کد محصول: 20105002     وضعیت:  موجود
  

این کابل از هر دو طرف دارای پورت Ethernet می باشد که یک طرف جهت اتصال به کامپیوتر و طرف دیگر آن برای اتصال به رله استفاده می شود و در صورتیکه بخواهیم از طریق پورت Ethernet به رله های GE  و SIEMENS وصل شویم باید از این کابل استفاده کنیم . طول این کابل 3 متر بوده و از نوع cat6 می باشد .

آدرس کوتاه :