کابل رله مایکوم (MICOM) مدل سریال (RS232-COM)

کابل رله مایکوم (MICOM) مدل سریال (RS232-COM)


کد محصول: 20104001     وضعیت:  موجود
  

این کابل از هر دو طرف دارای پورت RS232 می باشد که یک طرف جهت اتصال به کامپیوتر و طرف دیگر آن برای اتصال به رله  MICOMاستفاده می شود . طول این کابل 2 متر می باشد . 

آدرس کوتاه :