کابل رله سپم (SEPAM) مدل سریال (RS232-COM)

کابل رله سپم (SEPAM) مدل سریال (RS232-COM)


کد محصول: 20101001     وضعیت:  موجود
  

این کابل از یک طرف دارای پورت RS232 جهت اتصال به کامپیوتر و از طرف دیگر آن دارای پورت PS2 برای اتصال به رله میباشد و مناسب آن دسته از رله های  SEPAM است که دارای پورت PS2 می باشند . طول این کابل 2 متر می باشد . 

آدرس کوتاه :