کابل رله زیمنس (SIEMENS) مدل سریال (RS232-COM)

کابل رله زیمنس (SIEMENS) مدل سریال (RS232-COM)


کد محصول: 20102001     وضعیت:  موجود
  

این کابل از هر دو طرف دارای پورت RS232 می باشد که یک طرف جهت اتصال به کامپیوتر و طرف دیگر آن برای اتصال به رله استفاده می شود و مناسب آن دسته از رله های SIEMENS است که پورت RS232 دارند. طول این کابل 2 متر می باشد . 

آدرس کوتاه :