چگونه آموزش ها را فعالسازی کنیم؟

چگونه آموزش ها را فعالسازی کنیم؟


برای فعالسازی آموزش ها دستورالعمل و فیلم زیر را دانلود و مطابق با آن عمل نمایید.

دانلود دستورالعمل فعالسازی

دانلود فیلم فعالسازی

اگر میخواهید آموزش ها را از DVD به کامپیوتر انتقال بدهید تا دیگر نیازی به DVD برای اجرای فیلم ها نداشته باشید روش آن در دستورالعمل و فیلم فعالسازی بالا توضیح داده شده است.

آدرس کوتاه :