پکیج آموزش نرم افزارهای رله SEPAM مناسب چه کسانی میباشد ؟

پکیج آموزش نرم افزارهای رله SEPAM مناسب چه کسانی میباشد ؟


همه کسانی که به رله و حفاظت علاقه مند هستند میتوانند از این پکیج استفاده کنند اما شناختن رله و نرم افزارهای آن بخصوص رله اشنایدر تیپ SEPAM که در صنایع و پست های برق کاربرد فراوانی دارد برای گروه های ذیل ضرورت بیشتری دارد :

 

1- کارفرمایان جهت نظارت بر عملکرد پیمانکاران تست و راه اندازی پست های برق

2-  مهندسان ناظر برق پروژها برای نظارت بر عملکرد تیم های های تست و راه اندازی پست های برق

3- مهندسان مشاور جهت شناخت رله ها و عملکرد آنها برای استفاده در طراحی ها

4-  اپراتورها و بهره برداران و شاغلین در بخش تعمیر و نگهداری پست های برق برای شناخت فالت های رله ها و تجزیه و تحلیل آنها

5- تیم های تست و راه اندازی پست های برق و یا کسانی که علاقمند به تست هستند جهت تنظیم و پیکر بندی و برنامه ریزی رله ها

6- مهندسین شاغل در شرکت های برق های منطقه ای و توزیع برق

7- پیمانکاران شرکت های توزیع برق

8- مهندسین برق کارخانجات

9- فارغ التحصیلان دانشگاهها جویای کار جهت آمادگی بیشتر برای آزمون های استخدامی با تسلط به رله های SEPAM

10- تابلوسازان برای تنظیم و پیکر بندی و برنامه ریزی رله ها

11-  دانشجویان جهت آمادگی برای ورود به بازار کار

آدرس کوتاه :