پست های گازی GIS

پست های گازی GIS


فرمت :PDF

دانلود
  

افزایش روزافزون مصرف انرژی با توسعه صنعت و احداث واحد های صنعتی باعث گردیده خطوط انتقال و تجهیزات نیرو نیز گسترش یابد و هر واحد صنعتی با توجه به انرژی مصرفی ، یک پست اختصاصی و یا حتی یک نیروگاه اختصاصی داشته باشد که از آن جمله می توان به صنایعی همچون نفت ، پتروشیمی و فولاد اشاره کرد ..... .

آدرس کوتاه :