پست فشارقوی(6)

پست فشارقوی(6)


تعریف پست‌های فيدر ترانس 

 به پست‌هايي اطلاق مي‌گردد كه فاقد سوئيچيگر 63 كيلو ولت بوده و خط يا كابل تغذيه كننده مستقيماً به ترانسفورماتور وصل مي‌گردد.

 

تعریف پست‌های فيدر، ديژنكتور، ترانس 

 به پست‌هايي اطلاق مي‌گردد كه فاقد باسبار 63 كيلو ولت بوده و خط يا كابل تغذيه ورودي فقط از طريق ديژنكتور به ترانسفورماتور وصل مي‌گردد.

 

تجهيزات كنترل ولتاژ در پست‌ ها

 الف) تپ چنجر

  ب) خازن

   ج) راكتور

 

تعریف سوئيچگير 

 مجموعه تجهيزات در يك سطح ولتاژ از ابتداي خط تا سر ترانسفورماتور را سوئيچگير گويند.

آدرس کوتاه :