پست فشارقوی(4)

پست فشارقوی(4)


 

مزاياي پست‌هاي G.I.S 

الف) مقاومت در مقابل آلودگي محيط زيست نظير دود، گرد و غبار، باران‌هاي اسيدي و باران‌هاي گل‌آلود.

ب) در مكان‌هاي بسته قابل نصب بوده و به طور كلي به فضايي در حدود 10 تا 15 درصد پست‌هاي معمولي نياز دارد.

ج) احتياج به تعميرات و سرويس كمتري دارد.

 

مقدار مجاز فشار گاز SF6 در محفظه يك فيدر در پست‌هاي G.I.S 

 فشار گاز SF6 معمولاً در داخل محفظه فيدر 20 كيلو ولت 5/5 بار (bar) و فيدر 63 و 230 كيلو ولت 7 بار است. البته با توجه به سطح ولتاژ و استاندارد كارخانه سازنده سيستم GIS، فشار گاز SF6 در تجهيزات ذيربط متفاوت مي‌باشد.

 

 نكات ايمني كار با گاز SF6 

چون اين گاز از هوا سنگين‌تر است، لذا در فضاي بسته ابتدا در سطح زمين، زيرزمين و يا داخل كانال‌ها پراكنده شده و سپس به تدريج در سطوح بالاتر قرار مي‌گيرد و كساني كه در اين نقاط كار مي‌كنند ممكن است در معرض خفگي قرار گيرند. براي جلوگيري از هرگونه حادثه‌اي در موقع كار با اين گاز هواي محيط كار بايد توسط دو يا سه دودكش مجهز به هواكش به فاصله چند سانتي‌متري از كف زمين نصب و سر ديگر دودكش به فضاي بيرون ارتباط يابد تا به هر طريق گازي كه در پست منتشر شده به خارج انتقال يابد.

 

 مقدار مجاز نشت گاز براي تجهيزات گازي

 مقدار نشت گاز براي تمام تجهيزات گازي نصب شده تا 1% و براي هر قطعه تا 2% در سال مجاز است.

آدرس کوتاه :