وقتی میخواهم محصول را به سبد خرید اضافه کنم پیام " یک محصول معتبر را انتخاب کنید" را میدهد.

وقتی میخواهم محصول را به سبد خرید اضافه کنم پیام " یک محصول معتبر را انتخاب کنید" را میدهد.


برای اینکه این پیام ظاهر نشود در باکس "نوع محصول" یکی از گزینه های "دانلودی" یا "پستی" را انتخاب کنید.

آدرس کوتاه :