هفتاد نکته ای که یک اپراتور پست باید بداند-بخش سوم

هفتاد نکته ای که یک اپراتور پست باید بداند-بخش سوم


۲۱ - سکسیونر 

کلیدی که به وسیله آن می‌توان مداری را که فقط تحت ولتاژ بوده و فاقد جریان بار باشد قطع و یا وصل نمود و کاربرد آن اینکه در حالت قطع قسمتی از مدار محل قطع شده به طور واضح و آشکار قابل رویت است و به علاوه با قطع کردن آن می‌توان نسبت به تعمیر و یا سرویس دیژنکتور اقدام نمود.

۲۲ - انواع سکسیونر 

۱ - پانتوگراف یا نوع قیچی: بیشتر در پستهای فشار قوی کاربرد دارد ۲ - دورانی: در شبکه‌های فشار قوی و فوق توزیع کاربرد دارد ۳ - کشویی: در شبکه‌های توزیع کاربرد دارد ۴ - چاقویی: در شبکه‌های توزیع و فوق توزیع کاربد دارد.

۲۳ - راکتور‌ها و خازن‌ها 

راکتورهای موازی که در شبکه منطقه موجود است جهت اصلاح ضریب قدرت و نهایتا کاهش ولتاژ نصب شده اند. خازن‌ها نیز از لحاظ نوع اتصال به شبکه و محل نصب آن مقاصد مختلفی را در بر داشته، ولی به طور کلی در مورد خازن‌های موازی با شبکه موجود در منطقه می‌توان گفت که مقصود آن اصلاح ضریب قدرت و نهایتا افزایش ولتاژ می‌باشد.

۲۴ - تست میگر 

۱ - با استفاده از میگر مشخص می‌شود که قسمت هایی که عایق شده اند با زمین تماس دارند یا خیر که در صورت تماس با زمین دستگاه مقدار صفر را نشان خواهد داد ۲ - مشخص کردن اینکه قسمتهای عایق جذب رطوبت کرده اند که در این حالت دستگاه مقدار کمتر از حد نرمال را نشان خواهد داد.

۲۵ - نحوه اتصال باتری‌ها به هم و به شارژر 

باتری‌ها بر اساس سطح ولتاژ به یکدیگر به صورت سری بسته میشوند و ترمینال آن‌ها پس از اتصال به جعبه فیوز به صورت موازی به شارژر که در خارج از اطاق باتری قرار دارد متصل میگردند.

۲۶- نحوه نگهداری بهتر از باتری‌ها 

۱ - توجه به سیستم تهویه و گرمایشی اتاق باتری ۲ - گریسکاری کنتاکتهای باتری جهت جلوگیری از اکسیده شدن آن‌ها ۳ - نظارت بر سطح محلول داخل باتری و تامین آن با توجه به غلظت مجاز ۴ - کنترل آمپر شارژر ۵ - انجام تست ولتاژی سلول‌ها.

۲۷ - موارد بازدید و کنترل باتری 

۱ - کنترل ولتاژ باتری‌های ۱۱۰ و ۴۸ ولت که نبایستی با این مقادیر اختلاف چندانی داشته باشد البته ولتاژ باتری‌ها بستگی به نوع شارژ و باتری‌ها و تنظیمات شارژر دارد ۲ - آب باتری همیشه باید در حد نرمال نگهداری شود ۳ - آمپر شارژر و باتری‌ها نبایستی از حدود نرمال تچاوز کند (آمپر شارژر تقریبا ثابت است و وقتی که باتری‌ها سالم اند آمپر شارژ عدد کم و ثابت می‌باشد) ۴ - غلظت باتری برای باتری‌های بازی و اسیدی تقریبا ۲۴ / ۱ میباشد که در هنگام شارژ کامل سنجیده می‌شود. ۵ - تمیز نگهداشتن کنتاکت‌های باتری ها، زیرا به مرور زمان در اثر فعل و انفعالات شیمیایی داخل باتری و تغییر جهت جریان در شارژ و دشارژ کنتاکت‌های مثبت اغلب اکسیده می‌شوند.

۲۸ - ترانسفورماتور ولتاژ 

 برای پایین آوردن ولتاژ به منظور اندازه گیری و استفاده در سیستم‌های حفاظت و همچنین سنکرونیزاسیون (برای پارالل کردن خطوط و ژنراتور با شبکه) به کار می‌رود.

۲۹ - تست های CT

۱ - تست نسبت تبدیل ۲ - پلازیته ۳ - نقطه زانویی ۴ - عایقی ۵ - منحنی اشباع ۶ - مقاومت داخلی ۷ - فشار قوی.

۳۰ - آلارم 

 و به چند گروه تقسیم می‌شود؟ آلارم‌ها به دو دسته تقسیم می‌شود: ۱ - تریپ یا قطع ۲ - غیر تریپ یا هشدار دهنده؛ که هر یک از این‌ها نیز به دو دسته زود گذر و پایدار تقسیم می‌شوند. آلارم زود گذر که با ریست شدن (RESET) برطرف می‌شوند و آلارم‌های پایدار مثل عملکرد رله بوخهلتس و یک سری آلارم‌های دیگر باقی می‌مانند تا رفع عیب به عمل آید

آدرس کوتاه :