هفتاد نکته ای که یک اپراتور پست باید بداند-بخش اول

هفتاد نکته ای که یک اپراتور پست باید بداند-بخش اول


 

 1-خط گرم 

خطی که تحت ولتاژ و به عبارتی ولتاژ داشته باشد.

2-بی 

هر پست معمولا از تعدادی واحدهای مداری نسبتا مشابه به نام بی تشکیل شده که شامل بخشی از باسبار – دیژنکتور – سکسیونر – برقگیر – راکتور و ... است که در حقیقت بی یک مفهوم فیزیکی است تا الکتریکی؛ و فضایی است که تعدادی از تجهیزات با آرایش خاص برای تشکیل قسمتی از مدار شبکه تشکیل می‌دهند.

3- فیدر 

به معنای خروجی و یا ورودی است و لغتا به معنی تغذیه کننده است.

4-کرونا 

کرونا در اطراف هادی هایی که دارای ولتاژ بالا می‌باشند ایجاد میگردد و باعث یونیزه شدن هوای اطراف خود می‌شود که صدایی مانند شکستن چوب خشک می‌دهد که این در خطوط انتقال به صورت تلفات مطرح می‌گردد و عواملی که باعث حادتر شدن آن می‌گردند رطوبت هوا – چگالی هوا – شرایط هادی و ... می‌باشد.

 5-اینترلاک 

قفل بین سکسیونر‌ها و دیژنکتور‌ها جهت بهره برداری صحیح و ایمن از تجهیزات پست است و انواع آن مکانیکی و الکتریکی می‌باشد.

 

6-روش های وصل شدن تجهیزات پست‌های فشار قوی به سیستم زمین 

 ۱ - شبکه غربالی که در عمق ۶۰ تا ۸۰ سانتیمتری سطح زمین قرار می‌گیرد و مقاومت این شبکه جهت حفاظت دستگاه‌ها باید کمتر از ۳ اهم باشد ۲ - به صورت مستقیم بوسیله میله ارت به زمین متصل می‌گردد.

 7-مانور شبکه 

کلیه عملیاتی که برای قطع و وصل بخشی از تجهیزات به درخواست مرکز کنترل یا واحدهای عملیات تعمیراتی و یا بنا به ضرورت و به درخواست واحد بهره برداری و با هماهنگی مرکز کنترل دیسپاچینگ ذیربط صورت می‌پذیرد.

 8-مرکز دیسپاچینگ فوق توزیع 

محلی که در آن شبکه فوق توزیع و فیدرهای ۲۰ کیلو ولت زیر پوشش – هدایت و کنترل می‌گردد.

9-علت ارت کردن دکل 

چون مقاومت اهمی پای دکل باعث بالا رفتن ولتاژ صاعقه می‌شود لذا این نقیصه به هنگام نصب دکل با کوبیدن میله‌های ارت و اتصال آن‌ها به دکل از بین رفته و سعی می‌شود به حداقل ممکن برسد.

۱۰ - جامپر 

به منظور ارتباط و اتصال الکتریکی هادی‌های واقع در دو طرف برج انتهایی از هادی جامپر استفاده می‌شود. در بعضی مواقع در خطوط ۶۳ کیلو ولت از جامپر به عنوان دمپر استفاده می‌شود.