هشتصد پرسش و پاسخ پست برق (اپراتوری پست‌های فوق توزیع و انتقال)

هشتصد پرسش و پاسخ پست برق (اپراتوری پست‌های فوق توزیع و انتقال)


فرمت :pdf

  

هشتصد پرسش و پاسخ پست برق (اپراتوری پست‌های فوق توزیع و انتقال)
مجموعه حاضر شامل 5 فصل به شرح ذیل و به همراه ضمیمه شرح رله‌های حفاظتی و هشتصد واژه انگلیسی می‌باشد:  
فصل اول: تعاریف و اصطلاحات الکتریکی  
فصل دوم: خطوط انتقال  
فصل سوم: تجهیزات پست  
فصل چهارم:حفاظت الکتریکی  
فصل پنجم: سیستم مدیریت کیفیت و عملیات شبکه  

آدرس کوتاه :