هشتصد پرسش و پاسخ اپراتوری پست های فوق توزیع و انتقال ( فصل پنجم: علائم استاندارد پارامترهای تجهیزات)

هشتصد پرسش و پاسخ اپراتوری پست های فوق توزیع و انتقال ( فصل پنجم: علائم استاندارد پارامترهای تجهیزات)


  

788ـ از شماره تجهیز A902R1 چه اطلاعاتی به دست می‌آید؟

 این تجهیز راکتور شماره یک متصل به خط 400 کیلو ولت AE902 (شهيد رجايي ـ تبريز) در پست تبريز مي‌باشد.

 

789ـ از شماره تجهیز P612LA چه اطلاعاتی به دست می‌آید؟

 این تجهیز یک برقگیر (L.A) است كه بر روي خط شماره 612 در پست با حرف شناسايي P و با ولتاژ 63 كيلو ولت (رقم 6) متصل شده است.

 

790ـ از شماره تجهیز S8073 چه اطلاعاتی به دست می‌آید؟

 این تجهیز یک سکسیونر متصل به خط (رقم 3 سمت راست) است که بر روی خط شماره 807 در پست با حرف شناسايي S و با ولتاژ 230 كيلو ولت (رقم 8) متصل شده است.

 

791ـ شمارة يك خط 400 كيلو ولت بين دو پست با حروف شناسايي M و N چگونه بدست مي‌آيد؟

 از آنجا که تجهیز مورد نظر خط می‌باشد، دو رقم سمت راست آن باید اعدادی بین 00 تا 39 باشد (مثلاً عدد 12) لذا با توجه به ولتاژ 400 کیلو ولت (رقم 9) شمارة خط مورد نظر MN912 مي باشد.

 

792ـ منظور از علامت Yy0 و YNd11 در روي يك ترانسفورماتور چيست؟

 منظور از علامت Yy0 يعني اتصال سيم پيچ‌هاي اوليه و ثانويه ترانسفورماتور به صورت ستاره بوده و اختلاف فاز اوليه و ثانويه صفر درجه مي‌باشد و نيز منظور از علامت YNd11 اين است كه اوليه اين ترانسفورماتور قدرت با اتصال ستاره زمين شده و ثانويه‌اش مثلث مي‌باشد. به علاوه هر فاز اوليه با فاز مشابه‌اش در ثانويه داراي اختلاف فاز  مي‌باشد. كلاً علامات اختصاري بالا گروه اتصال را مشخص مي‌نمايند.

 

793ـ علامت Yy5 بر روي ترانسفورماتور چه معني دارد؟

 سیم پیچی اولیه و ثانویه 150 درجه اختلاف فاز داشته و اتصال سیم پیچ‌های اولیه و ثانویه در هر دو به صورت ستاره و بدون اتصال زمین می‌باشند.

 

794ـ شينه‌ها در پست‌هاي 63 كيلو ولت چگونه نام‌گذاري مي‌شوند؟

 بر اساس ولتاژ نامی و ترتیب قرار گرفتن آنها که معمولاً یک عدد دو رقمی است که رقم اول ولتاژ را مشخص می‌نماید و رقم دوم شماره باسبار را نشان می‌دهد.

 

795ـ علائم C.V.T، C.T.، L.A، D.S، T.S، G.T، S.S، G.S و Ca. در نقشه‌ها چيست؟

 G.S نيروگاه، S.S ترانسفورماتور مصرفي داخلي، G.T ترانسفورماتور زمين و داخلي، T.S پست داراي ترانسفورماتور، D.S ايستگاه تقسيم كننده، L.A برقگير، C.T ترانسفورماتور جريان، Ca كابل و C.V.T ترانسفورماتور ولتاژ خازني.

 

796ـ كد و رنگ استاندارد ولتاژهاي 400ولت، 20 كيلو ولت، 63 كيلو ولت، 132 كيلو ولت، 230 كيلو ولت و 400 كيلو ولت را بيان نماييد.

ولتاژ

400V

20KV

63KV

132KV

230KV

400KV

كد

0

4

6

7

8

9

رنگ

مشکی

زرد

آبی

سبز

قرمز

بنفش

 

 

797ـ علامت N و T در نشان دهنده‌هاي توان اكتيو به چه منظوري مي‌باشد؟

 چنانچه جهت بار به صورت ورودی باشد با علامت N و اگر به صورت خروجي باشد با علامت T نشان مي‌دهند.

 

798ـ در صورتي كه شماره باسبارهاي 63 در يك پست 2 و 4 باشد، شمارة ترانسفورماتورها چگونه خواهد بود؟

 شماره ترانسفورماتورها نیز 2 و 4 خواهند بود.

 

799ـ شماره ديژنكتوري 6112 مي‌باشد، اين شماره به چه مفهومي مي‌باشد؟

- رقم اول (6) نشان دهندة ولتاژ 63 کیلو ولت است.

ـ رقم دوم و سوم (11) نشان دهندة دیژنکتور مربوط به خط یا کابل است.

ـ رقم چهارم (2) نشان دهندة دیژنکتور است.

 

800ـ كليد قدرت متصل به ترانسفورماتور T1 با سطح ولتاژ 230 كيلو ولت را با چه كدي نمايش مي‌دهند؟

 با کد 8412 نمایش می‌دهند.