هشتصد پرسش و پاسخ اپراتوری پست های فوق توزیع و انتقال ( فصل پنجم: روش های مانور تجهیزات (1))

هشتصد پرسش و پاسخ اپراتوری پست های فوق توزیع و انتقال ( فصل پنجم: روش های مانور تجهیزات (1))


  

618ـ اتصال زمین متحرک را تعریف کنید.

 اتصال زمین متحرک اتصال زمینی است که برای کار روی محفظه تجهیزات برقرار می‌گردد و پس از دریافت اجازه کار، گیرنده آن می‌تواند به ترتیب هر یک از آنها را برداشته و بعد از انجام کار روی آن محفظه مجدداً دایر نماید و محفظه دیگر را آزاد کند.

 

619ـ اتصال زمین اضافی را تعریف کنید.

 اتصال زمین اضافی، اتصال زمین تأیید شده است که پس از صدور اجازه کار و یا آزمایش به کار برده می‌شود (برای مثال زمین کردن مدار در همان نقطه انجام کار).

 

620ـ تجهیزات برقدار را تعریف کنید.

 کلیه تجهیزات یا مدارهای الکتریکی دارای ولتاژ را برقدار می‌گویند.

 

621ـ آیا می‌توان با توافق قبلی و یا توسط علائم، نسبت به برقدار و یا بی‌برق نمودن تجهیزات اقدام نمود؟

خیر، باید جداً اجتناب و پرهیز نمود.

 

622ـ شخص مانور کننده قبل از قطع و وصل سکسیونرها در محوطه، چه کاری باید انجام دهد؟

 شخص مانور کننده می‌بایستی از دستکش‌های عایق ایمنی استفاده نماید.

 

623ـ تابلوهای خطر و احتیاط و حصارها و موانع دیگر باید تحت سرپرستی چه کسی نصب شوند؟

 باید تحت سرپرستی شخص صلاحیتدار نصب و یا برداشته شود.

 

624ـ چرا تمام تجهیزات پست را ارت می‌نماییم؟

 به دلیل پدیده القاء و به منظور هم پتانسیل نمودن بدنه کلیه تجهیزات می‌بایستی کلیة تجهیزات پست را ارت نمود.

 

625ـ قبل از جریان دادن فیدرهای 20 کیلو ولت چه باید کرد؟

 اپراتور موظف است پس از بازدید ظاهری از پل‌های فیدر، نسبت به وصل فیدر اقدام نماید.

 

 

626ـ فرق سکسیونر و دیژنکتور چیست؟

 سکسیونر را نمی‌توان زیر بار قطع و وصل نمود ولی دیژنکتور به دلیل قابلیت قطع و وصل زیر بار و اتصال کوتاه و برای حفاظت سیستم در هنگام اتصالی و نیز انجام مانورهای قطع و وصل در شرایط خط گرم (Hot Line) استفاده می‌گردد.

 

627ـ چرا در طرفین دیژنکتورها معمولاً سکسیونر قرار می‌دهند؟

یک علت برای این است که بتوان در مواقعی که احتیاج به بازرسی و تعمیر دیژنکتور است آن را از شبکه فشار قوی جدا نموده و علت دیگر، اگر احتیاج به کار تعمیر و یا تست و غیره بعد از دیژنکتور باشد احتمال القاء از پل‌های باز دیژنکتور به دلیل فاصله کم آنها در طول زمان و داشتن خاصیت خازنی تجهیزات فشار قوی احتمال خطر در تعمیرات و غیره وجود دارد. در نتیجه وجود سکسیونر در دو طرف یا لااقل در یک طرف آن (از طرف تغذیه H.V) ضروری است.

 

628ـ در صورت قطع کامل DC پست، وظيفه اپراتور و مركز كنترل چيست؟

 وظیفه اپراتور اطلاع سریع به مرکز کنترل می‌باشد و وظیفه مرکز کنترل دستور قطع دستی کلیدهای ورودی و بی‌برق کردن پست می‌باشد.

 

629ـ جهت ايجاد اتصال زمين موقت ابتدا چه بايد كرد؟

 ابتدا باید میله‌های (یا گیره‌های) اتصال زمین را به سیستم زمین محل کار متصل و سپس به فازها ارتباط داد.

 

630ـ در موقع برداشتن اتصال زمين موقت چه بايد كرد؟

 ابتدا باید تیغه‌ها را از فازها جدا و سپس از سیستم زمین پست جدا نمود.

آدرس کوتاه :