هشتصد پرسش و پاسخ اپراتوری پست های فوق توزیع و انتقال ( فصل پنجم: ایمنی)

هشتصد پرسش و پاسخ اپراتوری پست های فوق توزیع و انتقال ( فصل پنجم: ایمنی)


  

631ـ ايمني را تعريف كنيد.

 ایمنی، رهایی از پتانسیل ضرر و زیان است.

 

632ـ ريسك را تعريف كنيد.

 ریسک، ارزش پذیرفته شده خسارت است.

 

633ـ شخص مجاز را تعريف كنيد.

 شخص مجاز کسی است که به اندازه کافی معلومات فنی و تجربی داشته باشد و بتواند در موقع مانور و یا انجام کار خطرات ناشی از آن را تشخیص و پیشگیری نماید.

 

 

634ـ فرد صلاحيت دار را تعريف كنيد.

 فرد صلاحیتدار شخصی است که به اندازه کافی آموزش دیده و اطلاعات فنی داشته باشد و کتباً از طرف مدیران شرکت برق منطقه‌ای برای انجام مانورها و یا کارهای سرویس و تعمیرات روی دستگاه‌ها و مدارهای سیستم برق معرفی شده باشد.

 

 

635ـ نمونه اي از وسايل ايمني را نام ببريد.

 کفش ایمنی، کلاه ایمنی، دستکش ایمنی

 

636ـ فازمترها چند نوع هستند؟

 بر دو نوعند: فازمترهای فشار قوی و فازمترهای فشار ضعیف

 

637ـ چنانچه فازمتري وجود برق در يك هادي را نشان نداد، آيا مي توان مطمئن شدكه هادي مذكور فاقد برق مي باشد؟

 خیر، ممکن است لامپ فازمتر سوخته باشد و نشان ندهد. قبل از آزمایش هادی خود فازمتر فشار قوی باید آزمایش شود.

 

638ـ آيا مي توان براي امتحان فاز در يك هادي كه اختلاف ولتاژ آن با زمين  كيلو ولت از فازمتر 400 ولت استفاده كرد؟

 خیر، زیرا باعث برق گرفتگی می‌شود.

 

639ـ در رابطه با ايمني پست چند نوع ولتاژ مطرح مي شود؟ نام ببريد.

دو نوع ولتاژ مطرح می‌گردد: 1ـ ولتاژ گام            2ـ ولتاژ تماس

 

640ـ ولتاژ گام را تعريف كنيد.

 عبور جریان اتصالی باعث توزیع ولتاژ در سطح زمین پست می‌شود. ولتاژی که در حالت اتصال کوتاه فاز با زمین مابین دو پای فردی که در محوطه پست قرار دارد بوجود می‌آید را ولتاژ گام (قدم) گویند.

641ـ ولتاژ تماس را تعريف كنيد.

 ولتاژی که بین دست و پای افراد یا بین دو دست در موقع تماس با تجهیزاتی که در اثر بروز عیب به طریقی دارای ولتاژ شده‌اند بوجود می‌آید را ولتاژ تماس می‌گویند.

642ـ چرا اپراتور در مواقع احساس خطر جاني و ديگر موارد ضروري، بايد مراتب را ابتدا به مركز كنترل گزارش نموده و سپس اقدام به قطع دستگاه نمايد؟

 خیر، در این گونه شرایط بلافاصله باید عمل قطع انجام و سپس مراتب به مراکز کنترل ذیربط گزارش داده شود. البته شرایط باید قابل توجیه باشد.

 

643ـ در مورد حوادث اضطراری که زمان در آن نقش مهمی دارد وظیفة اپراتور چیست؟

 رأساً فقط در مورد از سرویس خارج نمودن دستگاه و اطفاء حریق اقدام و در اولین فرصت حادثه را به مراکز کنترل ذیربط اطلاع دهد.

 

644ـ جریان متناوب خطرناک است یا جریان مستقیم، چرا؟

 جریان متناوب، زیرا مقدار ماکزیمم جریان که  برابر قدرت مؤثر است تولید برق‌زدگی می‌نماید.

 

 

645ـ حداقل جریان متناوب و مستقیم که برای بدن انسان خطرناک هست را نام ببرید.

 مینیمم جریان AC برابر 50mA و مینمم جریان DC برابر 80mA می‌باشد.

 

646ـ خطرناک‌ترین حالت برق گرفتگی چه موقع است؟

 موقعی که جریان برق از قلب عبور نماید.

 

647ـ آیا می‌توان یک خط برقدار را ارت نمود؟

خیر (هرگز).

 

648ـ اختلالات و عوارض بعدی پس از برق گرفتگی کدامند؟

 1ـ اختلالات قلبی (افزایش و کاهش فشار خون، افزایش ضربان قلب)؛

2ـ اختلالات عصبی (دچار فراموشی، هذیان گویی، سردرد عصبی، گزگز کردن بدن و...)؛

3ـ اختلالات حسی (اختلالات بینایی مانند عفونت عنبیه، اختلالات شنوایی مانند کری)؛

4ـ سایر عوارض بعدی (در فشار قوی ایجاد عوارض کلیوی).

 

649ـ انواع اتصالی در شبکه برق را نام برده و بدترین نوع اتصالی را مشخص کنید.

 1ـ فاز به فاز (بدترین نوع اتصالی برای شبکه)

2ـ فاز به نول

3ـ فاز به زمین (بدترین نوع اتصالی برای انسان

 

650ـ آیا مقاومت الکتریکی بدن انسان ثابت است؟ توضیح دهید.

 مقاومت الکتریکی بدن انسان ثابت نیست و بر اثر عوامل فردی و شرایط کاری تغییر می‌کند.

 

 

651ـ حداکثر ولتاژ تماس در جریان‌های AC و DC با توجه به ماكزيمم زمان مجاز براي قطع مدار چقدر است؟

ولتاژ مستقیم DC (ولت)

ولتاژ مؤثر متناوب AC (ولت)

زمان مجاز (ثانیه)

120

50

5

140

75

1

160

90

5/0

175

110

2/0

200

150

1/0

250

220

05/0

310

280

03/0

 

 

 

 

 

652ـ حالت‌های مختلف عبور جریان برق از بدن کدامند؟

1ـ از یک دست و دو پا

2ـ از دو دست

3ـ از دو پا

4ـ از یک دست و یک پا

 

653ـ خطرناک‌ترین حالت عبور جریان برق از بدن انسان کدام حالت است؟

 خطرناک‌ترین حالت عبور جریان برق از دو دست است. زیرا در این مورد جریان برق توأماً از قلب و ریه عبور کرده و می‌تواند موجب اختلال در آنها شود.

 

654ـ حداقل اصول اساسی ایمنی در صنعت برق را شرح دهید.

1ـ قطع مدار از كليه منابع انرژي

2ـ اطمينان از عدم وصل مجدد خطوط يا دستگاه

3ـ آزمايش خطوط يا دستگاه (به منظور اطمينان از بي‌برق)

4ـ اتصال زمين موقت

 

655ـ آیا در موقع نزدیک شدن طوفان و رعد و برق می‌توان روی خطوط هوایی کار کرد؟

 خير، به علاوه در اين گونه مواقع در صورتي كه گروهي نيز كار مي‌كنند فوراً بايد كار را موقف نموده و مراتب را اطلاع دهند.

.

656ـ شدت ضایعات الکتریکی، پس از تماس بدن انسان با منبع الکتریکی، به چه عواملی بستگی دارد؟

 تجربيات متعدد كلينيكي و آزمايشگاهي مشخص نموده است كه شدت ضايعات الكتريكي به عوامل زير بستگي دارد:

الف) ولتاژ،   ب) شدت جريان الكتريكي،   ج) مقاومت پوست و يا مخاط در نقطه ورودي جريان،  د) مقاومت نقطه خروجي با زمين (اگر اتصال وجود داشته باشد)،   هـ) مدت زمان عبور جريان و اتصال،   و) مسير عبور جريان برق در بدن،   ز) نوع جريان برق،   ح) مقدار وسعت سطح تماس،   ط) حساسيت فردي و توانايي‌هاي متفاوت افراد مختلف،   ي) فركانس.

 

657ـ مقاومت نسوج بدن انسان را به ترتیب نام ببرید.

 بر اساس مطالعات فراوان كلينيك و آزمايشگاهي، مقاومت نسوج بدن انسان به ترتيب زير عبارتند از: 1ـ استخوان، 2ـ چربي، 3ـ تاندون، 4ـ پوست، 5ـ عضله، 6ـ عصب و عروق خوني و 7ـ مايعات داخل رگ‌ها كه كمترين مقاومت را دارا مي‌باشند

 

658ـ مقاومت پوست بدن انسان در حالتهای مختلف چقدر است؟

 پوست خشك مي‌تواند داراي مقاومتي معادل يك مگااهم باشد، در حاليكه مقاومت پوست مرطوب به عرق طبيعي 35000 اهم، پوست كاملاً خيس 10000 اهم و بدن غوطه‌ور در آب 1000 اهم مي‌باشد.

 

 

 

 

659ـ حداقل فواصل مجاز از نزدیکترین هادی برقدار تا سطح زمین یا سکوی توقف در پست‌ها و کلید خانه‌های فشار قوی چقدر است؟

 

ولتاژ اسمي

فاصله مجاز

كمتر از 6/6 كيلو ولت

2 متر و 56 سانتيمتر

بيشتر از 6/6 كيلو ولت و كمتر از 11 كيلو ولت

2 متر و 59 سانتيمتر

بيشتر از 11 كيلو ولت و كمتر از 22 كيلو ولت

2 متر و 64 سانتيمتر

بيشتر از 22 كيلو ولت و كمتر از 33 كيلو ولت

2 متر و 75 سانتيمتر

بيشتر از 33 كيلو ولت و كمتر از 66 كيلو ولت

2 متر و 97 سانتيمتر

بيشتر از 66 كيلو ولت و كمتر از 132 كيلو ولت

2 متر و 43 سانتيمتر

بيشتر از 132 كيلو ولت و كمتر از 275 كيلو ولت

2 متر و 56 سانتيمتر

بيشتر از 275 كيلو ولت و كمتر از 400 كيلو ولت

2 متر و 49 سانتيمتر

 

660ـ برای انجام کار روی پایه‌ها و برج‌های حائل هادی‌های برقدار فشار قوی، فواصل مجاز مشخص شده مابین قسمت‌های بدن یا ابزار کار تا قسمت برقدار چه مقدار می‌باشد؟

 

ولتاژ اسمي

فاصله مجاز

تا 11 كيلو ولت

1 متر

تا 33 كيلو ولت

1 متر و نيم

تا 66 كيلو ولت

2 متر

تا 132 كيلو ولت

4 متر

تا 230 كيلو ولت

5 متر

تا 400 كيلو ولت

6 متر و نيم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

661ـ کمک‌های اولیه را تعریف و اهداف آن را نام ببرید.

 كمك‌هاي اوليه عبارت است از كليه اقداماتي كه بلافاصله پس از بروز حادثه صورت مي‌گيرد و مي‌تواند سبب كاهش چشمگير مرگ و مير شده و عوارض ناشي از حادثه را بسرعت تغيير دهد. و اهداف آن شامل 1ـ نجات و زنده نگهداشتن مصدوم، 2ـ جلوگيري از شدت يافتن حادثه، 3ـ كمك به بهبود حال بيمار تا رسيدن به مركز درماني.

 

662ـ ویژگی‌های شخص کمک دهنده در امدادگری و کمک‌رسانی به مصدوم را نام ببرید.

662ـ 1ـ سرعت عمل در نجات مصدوم، 2ـ خونسردي و آرامش در كار، 3ـ روحيه دادن به بيمار، 4ـ ابتكار عمل، 5ـ آشنايي با اصول كمك‌هاي اوليه.

 

663ـ علائم حیاتی بدن انسان چیست؟

تجسس علائم حياتي با حداقل صرف وقت و وسيله بايد امكان‌پذير باشد.

1ـ نبض: با لمس سرخ رگ‌ها نبض را مي‌توان حس كرد. تعداد ضربان نبض در يك شخص بالغ برابر 60 تا 80 ضربه در دقيقه است.

2ـ تنفس: تعداد دفعات تنفس بين 15 تا 18 بار در دقيقه مي‌باشد.

3ـ فشار خون: ميزان فشاري كه خون به ديواره سرخ رگها وارد مي‌كند.

4ـ درجه حرارت بدن: درجه حرارت معمولي بدن 37 درجه سانتيگراد مي‌باشد.

5ـ رنگ پوست.

6ـ مردمك چشم.

7ـ درجه هوشياري.

 

664ـ چهار عامل مهم در تعینی پاسخ انسان نسبت به ارتعاش چیست؟

 شدت ارتعاش، فركانس ارتعاش، جهت ارتعاش، مدت ارتعاش.

 

665ـ حداکثر زمان مجاز برای اتصال ولتاژهای 50ـ75ـ90ـ110 ولت به بدن انسان چقدر می‌باشد؟

 ثانيه 5=50 ولت، ثانيه 1=75 ولت، ثانيه 5/0=90 ولت، ثانيه 2/0=110 ولت

 

 

666ـ سه عامل مهم که در برق گرفتگی قابل بررسی است را نام ببرید.

 1ـ سيستم برق (ذات برق)؛

2ـ محيط زيست (تماس با زمين)؛

3ـ موجود زنده (مهمترين عامل در برق گرفتگي).

 

667ـ عوامل مؤثر در برق گرفتگی را بیان کنید.

 مقدار جرياني كه از بدن عبور مي‌نمايد.

 

668ـ برق گرفتگی به چند طریق معمول است، نام ببرید.

 به دو طريق: 1ـ تماس مستقيم با برق؛

2ـ تماس غيرمستقيم با برق.

 

669ـ خطرات ناشی از سیستم‌های برقی را نام ببرید.

1ـ خطرات مربوط به توليد حرارت (حرارت مطلوب، حرارت غيرمطلوب)؛

2ـ خطرات ناشي از برق گرفتگي.

 

670ـ اهداف بهداشت حرفه‌ای را نام ببرید.

1ـ حفظ و ارتقاط سطح سلامت جسماني، رواني و اجتماعي كاركنان؛

2ـ پيشگيري از بيمارها و حوادث شغلي؛

3 ـ انتخاب مشاغل متناسب با شرايط محيطي

671ـ وظایف کارگر در محیط کار چیست؟

1ـ رعايت اصول و مقرارت ايمني؛

2ـ استفاده از وسايل حفاظت فردي و گروهي؛

3ـ استفاده از حفاظها در محيط كار؛

4ـ عدم دستكاري در وسايل حفاظت فردي؛

5ـ عدم دخالت در كارهاي ديگران.

 

672ـ وظایف کارفرما در ارتباط با مسائل کارگران چیست؟

1ـ تهيه وسايل ايمني (فردي و گروهي)؛

2ـ نصب حفاظ براي دستگاههاي خطرناك؛

3ـ ايمن‌سازي محيط كار؛

4ـ اجراي مقررات ايمني؛

5ـ ارتباط با وزارت كار و سازمان تأمين اجتماعي؛

6ـ آموزش ايمني كاركنان.

 

673ـ به طور کلی عوامل زیان‌آور در محیط کار را بیان کنید.

 1ـ عوامل شيميائي؛ 2ـ عوامل فيزيكي؛ 3ـ عوامل بيولوژيكي؛ 4ـ عوامل مكانيكي؛ 5ـ عوامل رواني.

 

674ـ عوامل شیمیائی به چند طریق می‌تواند به بدن انسان صدمه وارد کند؟ نام ببرید.

 به سه طريق: 1ـ از راه تنفسي؛ 2ـ از راه پوستي؛ 3ـ از راه گوارشي.

 

675ـ عوامل فیزیکی که در محیط کار می‌تواند باعث ناراحتی‌ها یا امراض گوناگون برای افراد شود را نام ببرید.

 1ـ حرارت، 2ـ صدا، 3ـ فشار هوا، 4ـ ارتعاش، 5ـ روشنايي، 6ـ اشعه‌ها و مواد راديواكتيو، 7ـ الكتريسيته.

 

676ـ منابع تولید حرارت الکتریکی را نام ببرید.

 الف) گرماي مقاومتي، ب) گرماي القائي، ج) گرماي حاصل از نشتي جريان، د) گرماي حاصل از جرقه، هـ) گرماي حاصل از الكتريسيت ساكن.

 

677ـ عواملی که نقطه اشتعال به آنها بستگی دارد را نام ببرید.

 1ـ مقدار درصد بخارات توليد شده از جسم، 2ـ مقدار درصد اكسيژن موجود در محل، 3ـ نوع حرارت، 4ـ درجه حرارت، 5ـ مدت زمان قرار گرفتن ماده قابل اشتعال در محيط حرارت، 6ـ نوع كاتاليزور يا تسريع كننده واكنش.

 

678ـ درجه حرارت اشتعال به آنها بستگی دارد را نام ببرید.

 درجه حرارت اشتعال يك جسم جامد، مايع يا گاز عبارت است از كمترين درجه حرارتي كه در آند ما، اشتعال ماده بدون عامل آتش زنه امكان‌پذير باشد.

 

679ـ درجه حرارت اشتعال یا نقطه خود به خود سوزی را تعریف کنید.

 الف) حرارت شيميايي، ب) حرارت الكتريكي، ج) حرارت مكانيكي، د) حرارت هسته‌اي.

 

680ـ طبقات آتش‌سوزی‌ها به طور کلی به چند دسته تقسیم می‌شوند؟

 بر اساس استاندارد ايزو، آتش‌سوزي‌ها به شش دسته تقسيم مي‌شوند كه عبارتند از:

دسته A: آتش‌سوزي جامدات قابل اشتعال؛

دسته B: آتش‌سوزي مايعات قابل اشتعال؛

دسته C: آتش‌سوزي ناشي از فلزات قابل اشتعال؛

دسته D: آتش‌سوزي ناشي از فلزات قابل اشتعال؛

دسته E: آتش‌سوزي ناشي از الكتريسيته؛

دسته F: آتش‌سوزي مواد سوختني خاص و مهم مانند چربي‌ها و روغن‌هاي آشپزي.

 

681ـ آتش به چند طریق گسترش می‌یابد؟

 به دو دسته افقي و عمودي.

 

682ـ مثلث آتش را تعریف کنید.

 آتش نتيجه يك عمل شيميايي است كه از تركيب سه عامل مواد سوختني، هوا و حرارت به وجود مي‌آيد. اين سه عامل را در كنار هم مثلث آتش گويند.

 

683ـ به طور کلی برای خاموش کردن آتش، چه باید کرد؟

 الف) گرفتن حرارت، ب) دور ساختن مواد سوختني، ج) قطع هوا.

 

 

684ـ انواع خاموش کننده‌های آتش را از نظر وضعیت ظاهری نام ببرید.

 الف) دستي، ب) سيار، ج) ثابت

 

685ـ انواع وسایل خاموش کننده از نظر محتوای مواد اطفای حریق کدامند؟

1ـ خاموش كننده‌هاي محتوي آب؛

2ـ خاموش كننده‌هاي محتوي پودر و گاز؛

3ـ خاموش كننده‌هاي محتوي كف (شيميايي ـ مكانيكي)؛

4ـ خاموش كننده‌هاي محتوي گاز Co2؛

5ـ خاموش كننده‌هاي محتوي هالوژنه.

 

686ـ خاموش کننده‌های مواد کف چند نوعند؟

دو نوعند: كف شيميايي ـ كف مكانيكي.

687ـ ماده هالوژنه را تعریف کنید.

 مواد هالوژنه تشكيل شده از يك يا چند اتم از يك عنصر هالوژن مانند: فلوئور، كلر، برم، يد.

 

688ـ برای خروج مواد خاموش کننده و هدایت آن به طرف آتش نیاز به چه عاملی می‌باشد؟

 فشار گاز.

 

689ـ نکته مهم به هنگام استفاده از کسپول‌های آتش‌نشانی چیست؟

 فوران را متوجه ريشه آتش سازيد.

 

690ـ در آتش‌سوزی وسایل الکتریکی و الکترونیکی چه باید کرد؟

 در آتش‌سوزی‌های وسایل الکتریکی یا الکترونیکی مانند ژنراتورهای مولد برق، پست‌ها و کابل‌های فشار قوی و فشار ضعیف و... قبل از هر اقدامی باید جریان برق قطع گردیده و بعد با کپسول گاز Co2 (گاز كربنيك) اقدام به اطفاء حريق نمود.

691ـ برای خاموش کردن آتش‌های ناشی از مایعات (قابل اشتعال) از چه نوع کپسولی باید استفاده کرد؟

 از خاموش کننده‌های پودری در سطح کوچک و کف شیمیایی و مکانیکی در سطح بزرگتر.

 

692ـ به هنگام استفاده از خاموش کننده‌های محتوی گاز Co2، عمل قطع هوا چگونه انجام مي شود؟

 یک کیلوگرم Co2 مایع وقتی به صورت بخار درآید نیم متر مکعب فضا را اشغال می‌کند و گاز Co2 اكسيژن هوا را از محل دور و خود جايگزين آن مي شود.

 

693ـ گاز Co2 که در خاموش کننده‌های تجهیزات برقی به کار می‌رود را شرح دهید.

 گاز Co­2 گازي است غيرقابل احتراق، بي بو، غير سمي، خنثي، فاسد نمي شود و هادي الكتريسيته نمي باشد و وزن آن سنگين تر از هوا است.

 

694ـ هالن 104 که یک خاموش کننده هالوژونه است چگونه عمل می‌کند؟

 هالن 104 = كربن تتراكلريد.  وقتی این ماده شیمیایی بر روی آتش ریخته می‌شود، بلافاصله با جذب حرارت تجزیه شده و تولید گاز سنیگین که تقریباً پنج برابر سنگین‌تر از هواست می‌نماید و گاز مزبور روی آتش را پوشانده و جای هوا را می‌گیرد و حریق را خفه می‌کند.

 

695ـ فشار گاز حاصل در کپسول از چه طریق تأمین می‌گردد؟

 فشار حاصل از واکنش دو ماده شیمیایی بر یکدیگر، فشار گاز بی‌اثر در بالن، فشار از طریق کمپرس کردن، فشار درونی.

 

696ـ کپسول‌های پودر و هوا حاوی چه مقدار پودر و هوا است؟

  کپسول حاوی پودر و بقیه هوای کمپرس شده است. عامل فشار همان هوا یا یک گاز بی‌اثر مانند ازت می‌باشد و مورد مصرف آن در آتش‌های نفتی و روغنی است.

 

697ـ آیا در پست‌های فشار قوی و نیروگاه‌ها مجاز به استفاده از کپسول آب هستیم؟

 به هیچ وجه.

 

698ـ مواد قابل اشتعال و سریع الاشتعال را شرح دهید.

 مواد سریع‌الشتعال (Flammable Material) شامل هرگونه مواد (جامد، مايع، گاز و بخار) بوده كه به آساني مشتعل مي گردد و مواد قابل اشتعال (Combustible Material) به موادي اطلاع مي گردد كه داراي خاصيت اشتعال زايي مي باشد ولي به آساني شعله ور نمي گردد.

 

699ـ در صورتی که داخل ساختمان را دود گرفته باشد، فرد گرفتار شده چه می‌کند؟

  ابتداء از کف زمین جهت استنشاق استفاده کرده و ضمن خزیدن با حرکت دست موانع را احساس و از برخورد سر با آنها جلوگیری و با لمس دیوار، درب را پیدا نموده و خارج می‌شود.

 

700ـ اصول پیشگیری از خطرات آتش‌سوزی هنگام جوشکاری را به طور اختصار شرح دهید.

 قبل از شروع عملیات جوشکاری هر نوع مواد قابل احتراق را که در مجاورت محل جوشکاری یا برش قرار دارند باید به محل دورتری منتقل نمود و در صورت عدم امکان باید یک نفر با یک دستگاه خاموش کننده دستی مناسب در محل برای طفاء حریق‌های احتمالی در تمام مدت کار آماده باشد.

 

701ـ در موقعی که اتومبیل از قسمت موتور دچار آتش‌سوزی شد‍، چه میکنیم؟

 قبل از هر کاری وسیله خاموش کننده را آماده کرده و به آرامی درب موتور را بالا زده و اقدام به اطفاء حریق می‌نماییم. بهترین وسیله کپسول‌های پودری می‌باشد و در ضمن به هیچ وجه قبل از آماده کردن وسیله اطفاء حریق نباید درب موتور را بالا زد چون هوای بیشتری به محل حریق می‌رسد.