هشتصد پرسش و پاسخ اپراتوری پست های فوق توزیع و انتقال

هشتصد پرسش و پاسخ اپراتوری پست های فوق توزیع و انتقال


فرمت :PDF

دانلود
  

( این جزوه توسط شرکت سهامی برق منطقه ای تهران تهیه شده است . )

 

1ـ ضمن تعريف اجسام هادي چند نمونه از آنها را نام ببريد.

  اجسامي كه جريان الكتريسيته را با مقاومت كم يا بدون مقاومت از خود عبور مي‌دهند هادي گويند مانند طلا، نقره، مس، آلومينيوم، آهن، روي، ذغال و آب معمولي.

2ـ ضمن تعريف اجسام عايق چند نمونه از آنها را نام ببريد.

اجسامي هستند كه در مقابل عبور جريان، مقاومت زيادي نشان داده و مانع عبور آن مي‌گردند مانند كاغذ، شيشه، ميكا، چيني، لاستيك، هوا و آب مقطر.

3ـ اختلاف پتانسيل يا ولتاژ را شرح داده و نام واحد آن چيست؟

اختلاف پتانسيل عبارت از كميتي است كه باعث جاري شدن جريان در يك مدار بسته مي‌شود و واحد آن ولت مي‌باشد.

4ـ منابع توليد ولتاژ را نام ببريد.

منابع توليد آن عبارتند از پيل‌ها يا باتري‌ها و ژنراتورها.

5ـ دستگاه اندازهگيري اختلاف پتانسيل چه نام دارد و نحوة اتصال آن براي سنجش چگونه است؟

اختلاف پتانسيل دو نقطه را با وسيله‌اي به نام ولتمتر اندازه مي‌گيرند. براي سنجش آن كافي است كه ولتمتر با منبع ولتاژ موازي بسته شود.

6ـ جريان را تعريف نماييد و واحد آن چه نام دارد؟

نسبت تغييرات بار الكتريكي به زمان را جريان مي‌گويند و واحد آن آمپر نام دارد.

آدرس کوتاه :