نشریه شماره 2-504 توانیر

نشریه شماره 2-504 توانیر


فرمت :PDF

دانلود
  

این نشریه در خصوص خازن های موازی در پست های فشار قوی میباشد .

آدرس کوتاه :


فردین غلامی
بسیار خوب است
پست شده در ۱۴۰۰/۱۰/۷ ۱۹:۰۰