منوال رله SEPAM تیپ S60

منوال رله SEPAM تیپ S60


دانلود
  

این رله یکی از کاملترین رله های SEPAM بوده و اکثر فانکشن های حفاظتی را دارد . 

آدرس کوتاه :