منوال رله SEPAM تیپ S40

منوال رله SEPAM تیپ S40


دانلود
  

رله S40 از قابلیت های بالاتری نسبت به رله S20 برخوردار است و فانکشن های بیشتری دارد .

آدرس کوتاه :