منوال تعمیر و نگهداری تابلو GIS تیپ ZF12

منوال تعمیر و نگهداری تابلو GIS تیپ ZF12


فرمت :PDF

دانلود
  

این منوال مربوط به تعمیر و نگهداری تابلو GIS تیپ ZF12 با ولتاژ 72.5KV میباشد .