معرفی انواع بانک های خازنی

معرفی انواع بانک های خازنی


فرمت :PDF

دانلود
  

بانک های خازنی از یونیت هایی با ظرفیت و سطح تحمل ولتاژ محدود تشکیل شده اند . بسته به توان راکتیو مورد نیاز و سطح ولتاژ شبکه این یونیت ها به صورت سری و موازی در کنار یک دیگر قرار می گیرند ...