قسمتی از پکیج آموزش نرم افزارهای sepam

قسمتی از پکیج آموزش نرم افزارهای sepam


  

در این قسمت نرم افزار SFT2885 یا Logipam آموزش داده شده است . این نرم افزار برای برنامه نویسی پیشرفته رله های sepam استفاده میشود

دانلود
آدرس کوتاه :