فیلم معرفی بسته آموزش نقشه خوانی تابلوهای LV و MV زیمنس

فیلم معرفی بسته آموزش نقشه خوانی تابلوهای LV و MV زیمنس


فرمت :ویدیو
سال انتشار :1396

  

در این فیلم بسته آموزش نقشه خوانی تابلوهای LV و MV زیمنس تیپ Sivacon و Simoprime معرفی شده است .

دانلود
آدرس کوتاه :