فیلم قسمتی از پکیج آموزش نرم افزارهای رله sepam

فیلم قسمتی از پکیج آموزش نرم افزارهای رله sepam


  

در این فیلم در خصوص sepam hardware توضیح داده شده است .

دانلود
آدرس کوتاه :