فیلم قسمتی از پکیج آموزش جامع نرم افزارهای رله SEPAM

فیلم قسمتی از پکیج آموزش جامع نرم افزارهای رله SEPAM


  

در این فیلم فانکشن های حفاظتی 66 و 48 و51LR آموزش داده شده است .

دانلود
آدرس کوتاه :