فیلم قسمتی از بسته آموزش نقشه خوانی تابلوهای LV و MV زیمنس

فیلم قسمتی از بسته آموزش نقشه خوانی تابلوهای LV و MV زیمنس


فرمت :ویدئو
سال انتشار :1395

  

در این فیلم قسمتی از بسته آموزش نقشه خوانی تابلوهای LV و MV زیمنس تیپ Sivacon و Simoprime نمایش داده شده است .

دانلود
آدرس کوتاه :