فیلم قسمتی از آموزش رله و حفاظت(رله زیمنس)

فیلم قسمتی از آموزش رله و حفاظت(رله زیمنس)


فرمت :ویدئو
سال انتشار :1396

  

در این فیلم قسمتی از اموزش رله و حفاظت(رله زیمنس) که در خصوص حفاظت دیفرانسیل میباشد توضیح داده شده است . 

دانلود
آدرس کوتاه :