فن آوری ترانسفورماتور های HTS در جهان

فن آوری ترانسفورماتور های HTS در جهان


فرمت :PDF

دانلود
  

در این فایل در مورد ترانسفورماتور های ابر رسانا که با هادی های HTS ساخته می شوند توضیح داده شده است .

آدرس کوتاه :