علل قطعی‌ در پست های برق

علل قطعی‌ در پست های برق


علل قطعی‌ها

علل قطعی‌ها به دو دسته طبقه‌بندی می‌شود که عبارتند از: الف ـ قطعی ناشی از عملکرد رله (اتفاقی)، ب ـ قطع دستی (برنامه‌ریزی شده)

 

 عوامل قطعی ناشی از عملکرد رله 

1ـ عیب یا خرابی تجهیزات، ناشی از فرسودگی نقص پنهانی و یا کیفی تجهیزات بر روی پست، خط هوایی و کابل.

2ـ شرایط نامساعد جوی: شکست عایقها، برقراری قوس بر اثر صاعقه و باران شدید، طوفان، یخ، برف، باد، درجه حرارتهای غیر معمولی، مه یا شبنم منجمد و یا سایر موارد.

3ـ عوامل خارج از شبکه: قطعیهای خارج از کنترل که عامل آن می‌تواند پرندگان، حیوانات، وسایل نقلیه، حفاری، اجسام خارجی، آتش‌سوزی، سیل، آلودگی‌های صنعتی و ... باشد.

3ـ شاخه درختان: برخورد شاخه و یا برگ درختان با شبکه.

5ـ ازدیاد بار: عملکرد رله‌های حفاظتی، عیوب گذرا، نوسانات شدید شبکه.

6ـ خطای نیروی انسانی: استفاده از اطلاعات غلط، کاربرد ناصحیح تجهیزات، نصب یا نوسازی غلط، تنظیمات غلط رله‌های حفاظتی، مانور غلط، بهره‌برداری غلط، تعمیرات و نگهداری غیر صحیح.

7- نامعلوم: قطعی‌هایی که دلایلی ظاهراً برای بروز آنها بدست نیامده است.

 

 علل قطع دستی 

 1ـ کمبود تولید: عملکرد رله‌های فرکانسی و یا اعلام دیسپاچینگ منطقه‌ای یا دیسپاچینگ فوق توزیع جهت اعمال خاموشی موضعی به منظور جبران کمبود تولید.

2ـ ازدیاد بار ترانسفورماتور یا شبکه.

3ـ تعمیر، سرویس و یا نوسازی: بدلیل کارهای نوسازی، تعمیرات پیش گیرنده و تعمیرات معمولی.

 

آدرس کوتاه :