طراحی پست های 20KV و تجهیزات مورد نیاز

طراحی پست های 20KV و تجهیزات مورد نیاز


فرمت :PDF

دانلود
  

پست 20 کیلو ولتی که برای استاندارد اجرایی در مواقع بروز خطا در سیستم مورد استفاده قرار می گیرند عبارتند از :

1- پست 20 کیلو ولت خازن گذاری شده

2- پست 20 کیلو ولت زمین کننده نوتر سیستم

3- انواع ترانسفورماتورها

....

درصورتیکه این مطلب را پسندید با استفاده از آدرس کوتاه آن که در ذیل آمده ، مطلب را به اشتراک بگذارید.

آدرس کوتاه :