طراحی پست های فشار قوی

طراحی پست های فشار قوی


فرمت :PDF

دانلود
  

تامین انرژی با مقیاس در سطح توزیع از طریق نیروگاه های محلی و کوچک نه تنها اقتصادی نبوده ، بلکه در اکثر موارد از نقطه نظر های مختلف غیر عملی نیز میباشد . از طرف دیگر احداث نیروگاه های بزرگ امروزه در نقاط خاص قابل توجه بوده که عمدتا از مراکز مصرف دور بوده اند .

آدرس کوتاه :


ali moradi
پست شده در ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ۰۸:۲۲
علی رضا
پست شده در ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ۲۳:۰۵