شماره تجهیزات پست

شماره تجهیزات پست


 شماره تجهیز A902R1 

 این تجهیز راکتور شماره یک متصل به خط 400 کیلو ولت AE902  می‌باشد.

 

شماره تجهیز P612LA 

 این تجهیز یک برقگیر (L.A) است كه بر روی خط شماره 612 در پست با حرف شناسایی P و با ولتاژ 63 كیلو ولت (رقم 6) متصل شده است.

 

 شماره تجهیز S8073 

 این تجهیز یک سکسیونر متصل به خط (رقم 3 سمت راست) است که بر روی خط شماره 807 در پست با حرف شناسایی S و با ولتاژ 230 كیلو ولت (رقم 8) متصل شده است.

 

 شماره دیژنكتوری 6112 

- رقم اول (6) نشان دهنده ولتاژ 63 کیلو ولت است.

ـ رقم دوم و سوم (11) نشان دهنده دیژنکتور مربوط به خط یا کابل است.

ـ رقم چهارم (2) نشان دهنده دیژنکتور است.

 

 شماره یك خط 400 كیلو ولت بین دو پست با حروف شناسایی M و N 

 از آنجا که تجهیز مورد نظر خط می‌باشد، دو رقم سمت راست آن باید اعدادی بین 00 تا 39 باشد (مثلاً عدد 12) لذا با توجه به ولتاژ 400 کیلو ولت (رقم 9) شماره خط مورد نظر MN912 می باشد.

 

اگر شماره باسبارهای 63 در یك پست 2 و 4 باشد شماره ترانسفورماتورها نیز 2 و 4 خواهند بود.

كلید قدرت متصل به ترانسفورماتور T1 با سطح ولتاژ 230 كیلو ولت را با کد 8412 نمایش می‌دهند.

 

نامگذاری شینه‌ها در پست‌های 63 كیلو ولت 

 بر اساس ولتاژ نامی و ترتیب قرار گرفتن آنها که معمولاً یک عدد دو رقمی است که رقم اول ولتاژ را مشخص می‌نماید و رقم دوم شماره باسبار را نشان می‌دهد.

 

علائم C.V.T، C.T.، L.A، D.S، T.S، G.T، S.S، G.S و Ca. در نقشه‌ها

 G.S نیروگاه، S.S ترانسفورماتور مصرفی داخلی، G.T ترانسفورماتور زمین و داخلی، T.S پست دارای ترانسفورماتور، D.S ایستگاه تقسیم كننده، L.A برقگیر، C.T ترانسفورماتور جریان، Ca كابل و C.V.T ترانسفورماتور ولتاژ خازنی.

 

 كد و رنگ استاندارد ولتاژهای 400ولت، 20 كیلو ولت، 63 كیلو ولت، 132 كیلو ولت، 230 كیلو ولت و 400 كیلو ولت 

ولتاژ

400V

20KV

63KV

132KV

230KV

400KV

كد

0

4

6

7

8

9

رنگ

مشکی

زرد

آبی

سبز

قرمز

بنفش

 

 

 

 

آدرس کوتاه :