سیستم زمین و صاعقه گیر

سیستم زمین و صاعقه گیر


فرمت :PDF

دانلود
  

در این جزوه در مورد اجرای سیستم زمین (ارت) و صاعقه گیر شرح داده شده است .