سکسیونر(2)

سکسیونر(2)


انتخاب سكسيونر 

 انتخاب سكسيونر از نظر نوع، فقط بستگي به شكل و طرز قرار گرفتن شين‌ها و شينه‌بندي شبكه و محلي كه بايد سكسيونر در آنجا نصب شود دارد و مشخصات سكسيونر بستگي به مشخصات فني و الكتريكي شبكه دارد.

 

سكسيونر شانتاژ يا باي‌پس (by-pass) 

 سكسيونر شانتاژ به سكسيونري اطلاق مي‌شود كه به صورت شنت (موازي) با ديژنكتور و سكسيونرهاي آن واقع مي‌شود و به صورت اتصال فرعي و يا اتصال كوتاه ديژنكتور مي‌تواند عمل نمايد (مفهوم باي پس، اتصال فرعي) و اين سكسيونر به هنگام تعميرات و يا تست روي ديژنكتور براي پرهيز از قطع برق و يا باز ماندن رينگ و غيره مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

 

سكسيونر (غيرفعال قطع زير بار)

 سكسيونر غيرقابل قطع زير بار را زماني مي‌توان باز و بسته نمود كه با درنظر گرفتن اينترلاك آن و قطع ديژنكتورها و سكسيونرهاي لازمه، در شرايط بي‌باري كامل صورت گيرد. اگر طول (بار مجموعه تجهيزات) كابل هوايي و يا زميني و تجهيزات پيوستي آنها به هنگام وصل سكسيونر قابل اغماض نباشد هر چند اينترلاك اجازه بدهد بايد از وصل آن خودداري نمود ولي اگر بعد از سكسيونر مسير كلاً باز باشد قطع و وصل بلااشكال مي‌باشد.

 

 اينترلاك سكسيونر 

 اينترلاك سكسيونر به مفهوم قفل نمودن اتوماتيك سكسيونر و به منظور اجتناب از مانور غلط مي‌باشد.

آدرس کوتاه :