سفارش از کشور افغانستان

سفارش از کشور افغانستان


سفارش از کشور افغانستان

 

در صورتیکه مایل به سفارش آموزش ها از کشور افغانستان هستید میتوانید مبلغ آموزش ها را به حساب نماینده ما در افغانستان آقای محمدجواد عادلی واریز نمایید و رسید پرداخت را به شماره واتساپ 00989913701045 و با ایمیل info@rozhbin.ir ارسال نمایید:

Bank Name: *Ghazanfar Bank*
Account Name: *MOHAMMAD JAVAD ADELI*
Customer ID No: *I18071430*
Account Number: *I189910000046 AFN*

 

لطفا در فرم ذیل محصولات مورد نظر خود را با تیک زدن آنها انتخاب نمایید . مجموع مبلغ پرداختی در ذیل فرم نمایش داده میشود.

آدرس کوتاه :